Nota Legal

Aquesta web és projecte digital promogut i gestionat per Portal Forà Dinamització Cultural S.L. amb CIF: B57405128.

L'accés a tots els continguts que apareixen en aquesta web és públic i gratuït, de no ser que s'especifiqui una altra cosa. No obstant això, Portal Forà Dinamització Cultural S.L. no es fa responsable de l'ús fraudulent de qualsevol element i es reserva el dret a iniciar les accions legals pertinents per corregir qualsevol perjudici provocat per aquest ús fraudulent.

Tots els textos, fotografies, disseny i demés elements que apareixen al domini http://www.portalfora.es són propietat de Portal Forà Dinamització Cultural, S.L. i es prohibeix la seva còpia i/o reproducció, per qualsevol mitjà, sense l'autorització escrita d'ell mateix, en compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

© 2006-2008 Portal Forà Dinamització Cultural S.L.